Audun Vinger

Audun Vinger er redaktør og kritiker, kjent som musikkskribent i Dagens Næringsliv, tidligere redaktør av Natt&Dag. Fra 2008 til 2013 var han redaktør av litteraturtidsskriftet Vinduet. Han er i dag også tilknyttet Jazznytt, og opptrer ofte som programleder og foredragsholder.