Audun Vinger

Audun Vinger Johanssen (f. 1974) er redaktør og musikkanmelder. Siden 2008 har han vært redaktør for Gyldendals litteraturtidsskrift Vinduet.