Hilde Hodnefjeld

Hilde Hodnefjeld er en norsk illustratør. Hun er utdannet ved Statens håndverks- og kunstindustriskole i Oslo, linja for grafisk design og illustrasjon, hvor hun tok hovedfag i tegning 1994. Hun har siden arbeidet som illustratør og tegner tilknyttet arbeidsfellesskapene Basta og Illustratørene i Oslo. Hun har også hatt engasjement som bilderedaktør i forlag.