John Erik Riley

John Erik Riley (f. 1970) er forfatter, fotograf og forlegger. Han har skrevet noveller, essays, teaterstykker og reiseskildringer. I 2011 ga han ut romanen Heimdal, California. Han arbeider som redaksjonssjef i Cappelen Damm.