Rikke Neverdal

Rikke Neverdal er en av Norges første «booktokere».