Tonje Vold

Tonje Vold er førsteamanuensis i litteratur- og kulturformidling ved Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag, OsloMet. Hennes ph.d.-avhandling handler om J.M. Coetzees litteratur etter apartheidregimets fall. Hun har skrevet om verdenslitteratur, norsk samtidslitteratur og kultur og vitnesbyrd i etterkant av terror, og om litteratursosiologi og litteraturformidling. I år utgir hun Å lese verden. Fra imperieblikk og postkolonialisme til verdenslitteratur og økokritikk. Boken er den første oversikten over dette mangfoldige feltet på norsk.