AVLYST: Å SNAKKE DE USYNLIGES SAK

De nordiske velferdssamfunnene har lenge vært trukket frem som eksempler i verden, som land der samfunnet tar vare på den enkelte fra vugge til grav og hvor alle blir sett på som likeverdige. Men det blåser kaldere vinder i Europa og gapet mellom fattig og rik øker også i våre land: klassegrensene blir stadig tydeligere. To forfattere som med stor sensitivitet har utforsket og skrevet om sammenhengen mellom kjønn, klasse og makt er Maria Skaranger Navarro og Glenn Bech. Møt dem i en samtale ledet av biblioteksjef på Lillehammer, Cathrine Strøm.

Tid

Torsdag
13:00-13:50

Sted

Lillehammer Kunstmuseum

Pris

180,–

Legg til i din festival

AVLYST: Å SNAKKE DE USYNLIGES SAK

De nordiske velferdssamfunnene har lenge vært trukket frem som eksempler i verden, som land der samfunnet tar vare på den enkelte fra vugge til grav og hvor alle blir sett på som likeverdige. Men det blåser kaldere vinder i Europa og gapet mellom fattig og rik øker også i våre land: klassegrensene blir stadig tydeligere. To forfattere som med stor sensitivitet har utforsket og skrevet om sammenhengen mellom kjønn, klasse og makt er Maria Skaranger Navarro og Glenn Bech. Møt dem i en samtale ledet av biblioteksjef på Lillehammer, Cathrine Strøm.

Boksalg og signering

Bidragsytere