Verditinget

Aulestad var Bjørnstjerne Bjørnsons hjem. Knapt noen nordmann har ment så sterkt og så mye som Bjørnson. Nå skal det igjen komme friske meninger fra Aulestad, men denne gangen fra ungdom. 15- og 16-åringer fra hele landet har deltatt i Eidsivas skrivekonkurranse om hvordan vi skal ta vare på miljøet, og Høgskolen i Innlandet har undersøkt verdisynet til et representativt utvalg norske 10. -klassinger. Nå inviterer vi til verksted på Aulestad, der resultater fra både skrivekonkurransen og undersøkelsen skal presenteres, før det hele munner ut i panelsamtalen Sannhetens time: Hva mener egentlig 10. -klassinger at politikerne bør fokusere på i årene som kommer?

Foto: Esben Haakenstad