KORT FORTALT

Verdenslitteraturens klassikere tilrettelagt for ungdom. I denne produksjonen er klassiske bokverk gjort om til muntlige fortellinger som trollbinder elevene. Fortellerne Tjodunn Felland, Kristine Haugland og Sara Birgitte Øfsti tar med seg elevene inn i bøkenes magiske univers. Det handler om feminisme!

Dato for programposten er 18. september

Fredag

12:30-13:15

Alder: 15 - 18

Plan B

Legg til i din festival