UPRISENS UNGDOMSBOKBAD

Oppkjøring til Ushowet! Her får Uprisens sju juryklasser fra Stokksund, Ruseløkka, Straumen, Kjellervolla, Kruseløkka, Vinstra og Elverum stille sine spørsmål til de nominerte forfatterne Nina Borge, Anne Gunn Halvorsen, Randi Fuglehaug, Peter F. Strassegger og Michael Stilson. Ungdommer fra juryklassene leder selv samtalen.

Kun for påmeldte

I samarbeid med Foreningen !les

Onsdag

19:00-20:30

Alder: 14 - 16

Maihaugsalen

Legg til i din festival