Uprisens ungdomsbokbad

Oppkjøring til Ushowet! Her får de sju juryklassene fra Vest-Agder, Sogn og Fjordane, Hedmark, Østfold, Trøndelag, Oppland og Finnmark stille sine spørsmål til de nominerte forfatterne Thomas Enger, Endre Lund Eriksen, Camilla Sandmo, Bjørn Ingvaldsen og Ingelin Røssland. Ungdommer fra juryklassene leder selv samtalen.